Reunió de CECEIB amb SM- Cruïlla. De esquerra a dreta ens trobam a la foto a en Joan Arbós, Director regional per Catalunya i Balears i na Núria España, Gerent de relacions institucionals de SM-Cruïlla, a continuació, en Ventura Blach, President de la CECEIB i en Marcelino Pradas, Vicepresident.