Assessoria jurídica

CECE dona resposta a totes les necessitats dels centres gràcies a un equip d’assessors jurídics especialitzats en educació. Des de les relacions laborals als centres educatius, la protecció de dades i les modalitats de contractació.

L’Assessoria Jurídica de CECE dona els seus serveis tant a l’organització com a les seves federacions territorials i als seus centres associats. La complexitat normativa i les successives reformes educatives exigeixen una actualització contínua i un assessorament àgil i proper a la realitat dels centres. Són quasi 40 anys d’experiència en matèria laboral, fiscal i de negociació col·lectiva, tant a l’àmbit estatal com autonòmic.

El servei jurídic elabora informes periòdics sobre la legislació educativa i recomanacions als centres associats. Per rebre aquests informes es imprescindible estar associat a CECE ACENEB. En els darrers mesos, el servei s’ha centrat en la posada en marxa de la LOMCE i en el desenvolupament del Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Concertat.

L’equip d’advocats de CECE participa en les negociacions de tots els convenis col·lectius de l’ensenyament a Espanya, tant dels centres privats com dels concertats i de formació no reglada.