Formació

La formació s’ha d’adaptar a les necessitats reals dels centres i de la societat. L’objectiu dels cursos presencials i online que organitza CECEIB-ACENEB és formar a docents i directius per millorar la qualitat de l’educació.

La societat ens demana docents cada vegada millor formats. La necessitat de formació dels nostres centres es canalitza a través del Departament de Formació de CECE i de CECEIB-ACENEB. Són cursos adreçats a professors, directius de centres i també per a futurs docents i persones en atur.

Aquí teniu l’enllaç als cursos que oferta CECE: CECE | Cursos