Benvolguts companys/es,

 Vos volem informar que CRECE FORMACIÓ ha iniciat un camí de colaboració amb la CECEIB. És per això que ens posam amb contacte amb els seus centres associats, per tal de presentar-nos i oferir els nostres serveis, formació i assessorament.

I donat que manca poc temps per al final d’any, recordem la distinció entre bonificació i homologació. A nivell de bonificació, l’empresa s’encarrega a partir del fons dels que disposen els centres i les necessitats de cada un, de triar els cursos més adients al seu professorat; a nivell d´homologació, els cursos que ofereix CRECE poden ser homologats a efectes d’ aconseguir crèdits pels sexennis.

 Així, vos posem en coneixement que durant els mesos d’octubre i novembre els centres han d’elegir els cursos que els interessin per poder fer les formacions en el primer trimestre de 2019. A partir d’aquest moment i després d’ haver elegit els cursos,  s’ha de demanar a Conselleria l’homologació d’aquests. D’ aquesta manera seria possible la formació i l’homologació dels cursos destinats per a la formació del professorat.

 Tot i així, també vos recordem que també escau la possibilitat de rebre formació sense homologar en el cas de què als centres vos interessi una formació en particular.

A efectes de poder planificar i coordinar els cursos que més vos interessin, posem a la vostra disposició el contacte per tal de poder posar-vos en contacte amb CRECE i consultar els cursos que ofereixen a la seva web:

 CRECE

Jaume Abella, direcció estratègica.

j.abella@crece-edu.com

www.crece-edu.com

902 026 882 / 618 838 418

Ferran Pla

f.pla@crece-edu.com

657 968 679